MENU

 Publizitatea 

 Kanpaina handiko Publizitate 
 tradizionalak on-line eredu 
 baterantz garatu da zeinak 
 beste estrategia batzuekin 
 konbinatuz kostu baxuagokin  
 interes nitxoak bereganatzen
 ditu 

 Publizitatea 

 Kanpaina handiko Publizitate 
 tradizionalak on-line eredu 
 baterantz garatu da zeinak 
 beste estrategia batzuekin 
 konbinatuz kostu baxuagokin  
 interes nitxoak bereganatzen
 ditu 

Kanal eta euskarriei buruz ari garenean, publizitatea da, seguru asko, guztien artean ezagunena eta ezagunena. Iragarkien artean hazi gara. Erraz hautematen da, hedabideetan (prentsa, irratia, telebista…) dagoen ordainlekua da. iragarki, iragarki, iragarki, iragarki eta abar gisa. Kanpoko publizitatea (hesiak eta markesinak) eta zuzeneko publizitatea (liburuxkak, flyerrak…) ere publizitate-euskarritzat hartzen dira. 

Zenbait kontzeptu, hala nola testuak (copy), storytelling (narrazioa), irudiak, bideoak, segmentazioa, kanalak eta bitartekoen plana, kanpaina baten aldagai adierazgarriak dira. Baina, guztiaren gainetik, funtsezkoa eta estrategikoa mezu eraginkor bat eraikitzea da

Publizitateak agintea eta ospea ematen ditu. Komunikabideetan ikusten ditugun markez fidatzen gara, haietan inbertitzeko prest dagoen publikoaren babesa dutela uste baitug

Gaur egun, uste da publizitate batetik pasatu behar dela, eta publizitate horrek, sarritan, elkarrizketa, entretenimendua eta marketara hurbiltzeko motibazioak sortzen dituen publizitatea eteten duela. Baliozko edukiak dituen proposamena.

Beste komunikazio-kanal batzuek bezala, publizitate tradizionalak (offline) Interneten mundura eboluzionatu du, sarean fokalizatutako publizitate digitalari (online) bide emateko, formatu eta estrategia askorekin (ikus Marketin Digitala), non baliozko eduki horiek audientziekin elkarrizketa sortuz aurkezten baitira.

 Aldaketa sozial eta teknologikoekin 
 publikoa etetea baino balioa eransten 
 dioten edukiak eta esperientziak 
 ematea hobesten da 

 Persuasioak mugak ditu 
 eta marka hitzaldietatik 
 kontsumitzailea entzutera 
 eta berarekin elkarrizketak 
 izatera igaro behar gara 

PUBLIZITATEAREN INGURUKO GOMENDIOAK:

Publizitate-kanpaina bati ekitean, komunikazio estrategikoaren printzipio batzuei erreparatu behar zaie, iragarki batek gure arreta jasotzeaz gain, funtsean ekintzara (erosketa) eraman gaitzan. Hala, askotan, ikusten da gai garela spot bat (baita iraganekoa ere), haren irudiak, jinglea (musika) gogoratzeko, eta, horretarako, nolabaiteko sinpatia edo emozioa esperimentatzen dugula haien baliabideengatik: umorea, story (argumentua) sortzailea eta erritmoa duena, etab. baina, paradoxikoki, alde batera utzi edo erabat ahaztu dezakegu zein zen iragarritako marka.

Egunero, spot, iragarki, prentsa-faldoi eta abarrez betetako itsasoa kontsumitzen dugu. Iragarki batean oreka ezin hobea lortzea, produktuari edo markari erreferentzia egiten dioten eta, aldi berean, ekintzara (erosketa) bultzatzeko gure arreta erakartzen duten mezu eraginkorrak dituena. Ondo aztertu behar dira iragarki bat eraginkorra izatea eragiten duten elementu guztiak, gero eta iraingarriagoak baikara.

Esan bezala, gaur egun, eten beharrean balioa sortzen duten edukiak eta esperientziak jendeari eskaintzeko joera dago. Kontua ez da zuzenean saltzea. Lotura emozional bat sortzea da kontua. Emozioak erabiltzea da, adibidez, kezkatzen gaituzten gizarteko alderdi edo joeren bidez. 

Offlineko publizitatean ez bezala, publizitate digitalaren erabilera ohikoa da ETEetan, elkarteetan, autonomoetan eta era guztietako erakundeetan, kostu eta segmentazio-ahalmen txikiagoa duelako. Inbertsio ekonomiko neurritsu baten bidez, produktu, zerbitzu edo marka bat target jakin bati aurkez dakioke.

Konexioa duten telefono mugikorren orokortzeak izugarri handitu du mota horretako publizitatea. Atarietan edo online hedabideetan jarri beharreko banner motako formatuez gain, beste publizitate-aukera batzuk ere badaude, hala nola web edo blog bat, posta elektronikoa, sare sozialak edo beste edozein plataforma edo sistema birtuala

Gaur egun, sare sozialen eta bilatzaileen publizitate-aplikazioak (Ads) erabil ditzakegu Inbound Marketing edo erabiltzailearen “bihurketa-inbutu” baten eskema gisa (marketin digitaleko estrategiak, etorkizuneko bezero bihur daitezkeen segmentuekin epe luzeko harremana leialtzeko). Hala, publizitate-formatuak “landing page” (lurreratze-orria) bati lotzeko balio du. Bertan, erabiltzailearentzako baliozko eduki baten truke, posta elektronikoa lortzen da, eta, horri esker, bezero bakoitzari konbertsio-/erosketa-fasera egokitutako informazioa bidal dakioke, posta elektroniko bidezko mezuekin eta ad hoc sare sozialen bidezko iragarkiekin

Prozesuan zehar formatuak hartzen dira, kanpainen fase bakoitzerako segmentazioekin, pixkanaka gure markarekiko, produktuarekiko eta abarrekiko interesa agertu duen target batean eraginez (inbutuak bihurketa estutzen duen neurrian, hurbilago dago).

  • Sareetako Publizitateari dagokionez (Ads), Facebookeko publizitateaz gain, beste euskarri interesgarri batzuk ere erabil daitezke argitalpen organikoak (sare sozialetan jartzen dugun informazioa) eta ordaintzeko sustapen-argitalpenak konbinatzeko: 
  • Twitter: aukera interesgarriak dituen plataforma bat da. Hazkunde moderatua izan arren, milioika pertsona lotzen ditu informazio-gaurkotasunarekin.
  • Linkedln: networking-a egiteko nazioarteko sare profesional bikaina da. Komunikazio interesgarriak irakurtzeko moduko target segmentatua aurki daiteke. Batez besteko kostua handiagoa da, baina inbertsioaren itzulera (ROI) handia da, eta aukera ematen du beren enpresetan erabakiak hartzen dituzten zuzendari eta agintariekin konektatzeko.
  • Instagram: “millennial” belaunaldiak erakartzen du ardo- eta arrosa-egunak bizi dituen sare sozial hau. 35 urte arteko target gazte bat lortzeko ezin hobea.

Hausnartu

Aukeratu zer publizitate-mota nahi duzun. On edo off-line, audientzia, zein bitartekori egokitzen zaion ondoen helburuko publikoari, inbertsioari, jaulkipen- edo argitalpen-egutegiari... Interesgarria da hedabideetan eragina izan dezakeen zerbait negoziatzea publizitate-inbertsio baten truke

Fokalizatu

Iragarkietan mezuak zehatza eta argia izan behar du. Irudiek, atributuek eta tonuak bat etorri behar dute markaren posizionamenduarekin. Sormena, umorea, diseinu zirraragarria... deigarriak izan daitezke, baina zure mezuarekin eta jarrerarekin bat etorri behar dute.

Exekutatu eta Neurtu

On line publizitateak aukera ematen du kostu handia inbertitu aurretik kanpainaren eragina neurtzeko, baina off-linean ez dago halako abantailarik. Komeni da kanpaina aurrez pertsona-talde bati erakustea, arrakasta ziurtatzeko. Kanpainaren ondoren, emaitzak eta eragina neurtzea