MENU

 Ekitaldiak eta 

 Harreman Publikoak 

 Harreman Publikoen bitartez,
 Interes talde bat ekitaldi
 batera gonbidatuz, Markek 
 esperientzia gogoangarria 
 eskeintzen dute publikoaren 
 eta Markaren arteko atxikidura 
 sendotuz 

 Ekitaldiak eta Harreman 
 Publikoak 

 Harreman Publikoen bitartez,
 Interes talde bat ekitaldi
batera gonbidatuz, Markek
esperientzia gogoangarria
eskeintzen dute publikoaren
eta Markaren arteko atxikidura
sendotuz 

Komunikatzea, gizakiak berezkotzat duen ahalmena dela esaten dugun bezala, elkarte orok bezero batekin elkarreraginean jarduteagatik harreman publikoak uneoro praktikatzen dituela esan daiteke. Badira erakunde asko, komunikazio eta marketing helburuak kontuan hartuta, beren Harreman Publikoetarako beren ekintzen kontrola hartzearen aldeko apustua egiten dutenak, horretarako, markaren irudiarentzat dakarten onuraz jabetuz era sistematikoan eta aldiro-aldiro, ekitaldi edota ekimen batzuk sustatzen dituzte.  

Harreman Publikoetan markak, askotan, gizarteaten aurrean beraien aldeko iritzi joera bat lortzeko kanpoko irudi bat proiektatzen saiatzen dira. Gertaera bat (ahal bada, erregulartasunez) antolatzea hobesten da, non erakundeek beren baloreak ordezkatuak edo isladatuak izan daitezen bilatzen dute. Marka baten aldeko atxikimendua, osagai arrazionalak eta emozionalak dituen prozesu baten ondorio dela kontuan hartuta, ekitaldi hauek publikoaren konfiantza lortzeko aukera ematen dute eta, bide batez, beraien afektibitatea landuz, nolabait, markaren aldeko jarrera sustatzen da. Horrela, marka ezagutzen ez duten pertsonen aurrean, baina publiko objetiboaren parte direnen artean, ikusgarritasuna, nolabaiteko nabaritasuna eta atxikimendua sortzen dira.  

“Harreman Publikoen” bitartez antolatzen den Kongresua, hitzaldia, lehiaketa, edota esleitzen den marka-babespena… langileentzat, bazkideentzat, bezeroentzat, eta, oro har, gizartarentzat ahazteko zaila bilakatu daiteken oso oroitzapen atsegina izan daiteke. Bertan emozio positiboek parte hartzen dute, eta emozio horiek barnean errotzen dira.

Horrelako “Harreman Publikoko” ekintzekin zer lortu nahi dugun zehaztu behar da (komunikazioaren helburuak). “Harreman Publikoko” ekitaldia antolatzeko garaian azken hau burutu aurretik, bitartean eta ondoren landu beharreko prozesu osoa kontuan hartzen duen plangintza egokia egin behar da. Ezinbestekoak dira, besteak beste, gonbidatuen kudeaketa, haiei tratu pertsonal atsegina ematea, identitate korporatiboa (mezuak) ekitaldian behar bezala ezartzea, deialdi-ahalmen handia izatea, hedabideetan ekitaldia zabalduz, hitzordua lan-mundutik kanpo ia traturik ez duten pertsonekin harremanak sakontzeko eta estutzeko aprobetxatzen jakitea…

 Harreman Publikoak erakundearen 
 irudia indartu eta gizartearekin 
 harremanatzen dute 

 Ekitaldi, Kongresu bat… 
 Komunikabideetan islada bat 
 izan behar du 

HARREMAN PUBLIKOETARAKO GOMENDIOAK:

  • Ekitaldiak, hitzaldiak… antolatzea aukera ezin hobea da kontaktu berriak (bezeroak) lortzeko eta mezu korporatiboak plazaratzeko espazio bat sendotzeko.
  • Ikusizko elementuek (standa, gonbidapenak, liburuxkak…) identitate korporatiboaren berri eman behar dute, baita gainerako mezuek ere (ahozkoak, idatzizkoak…).
  • Topaketetan, kanpoko networking-ekitaldietan… parte hartzeak kontaktua berriak izateko aukera handitzen du. Topaketa horretan interesa areagotzeko zer kontatu eta zer erakutsi behar den prestatu behar da.
  • Harreman Publikoetan erakundearen jarduera-eremuari lotutako komunikazio-ahalmen handiko hizlariak kontratatzea aukera interesgarria da, langileak motibatzeko edo jendea erakartzeko eta hedabideetako inpaktuen bidez eragina izateko.
  • Sektore bateko iritzi-liderrak kontratatzean, erakundearen barne-errealitatearen berri emateko aprobetxa daiteke. Preskiptore eta doako bozgorailuak dira. Entitatera bisita edo zuzendaritzako kideekiko bazkaria eskain diezaiekegu.
  • Kirol, gizarte eta kultur jardueren, hedabideetako espazioen eta abarren babesletzak eta babesletzak baloratu beharreko aukera dira.
  • Elkarte profesionaletara eta beste talde batzuetara atxikitzea estrategikoa izan daiteke aliantzak, networking-a eta abar egiteko.
  • “Harreman Publikoetako” edozein ekintza komunikabideetan islada izan beharko luke (gizarte-kronikak aukera on bat dira). Komunikabideetan eragina lortzea edo “free press” lortzea, ospe hobea lortzen laguntzea, sinesgarritasuna areagotzea eta markaren kokapen indartsuagoa eraikitzea erakartzen du. (Ikus “Komunikabideekiko harremana”)..

Hausnartu

"Harreman Publikoetan" zein publikorekin konektatu nahi dugun zehaztu behar dugu (langileak, bezeroak, bezero potentzialak, gizartea, oro har...), eta ekitaldi berezi bat antolatzen hasiko gara, mezuak komunikatu eta marka publikoarekin gehiago lotzea lortzeko.

Fokalizatu

Lortu beharreko helburuak ezarriko dira, eta arreta jarri beharko zaie honako alderdi hauei: espazioak eta hornitzaileak kontratatzea, iritzi- edo celebrity-liderrak, logistika, catering-a, seinaletika, gertaeraren komunikazioa euskarri propioetan (off eta on-line), komunikabideetan islatzea...

Exekutatu eta Neurtu

Komeni da "Harreman Publikoko" ekimena auditatzea, lortutako emaitzak kontrolatuz, inbertsioa optimizatzeko eta ekintzen eraginkortasuna neurtzeko. Komunikazio-kanal bat ezar daiteke gonbidatuekin, etorkizuneko komunikazioetarako.