MENU

 Barne Komunikazioa 

 Komunikazioa entitate batean 
 holistikoa eta transbertsala da 
 hortaz kanporuntz zein barneruntz 
 Komunikatu beharra dago 

 Barne Komunikazioak gure 
 barneko bezeroa begiratzen du: 
 Langileak 

 Barne Komunikazioa 

 Komunikazioa entitate batean 
 holistikoa eta transbertsala da 
 hortaz kanporuntz zein barneruntz 
 Komunikatu beharra dago 

 Barne Komunikazioak gure 
 barneko bezeroa begiratzen du: 
 Langileak 

Enpresa bat bere giza taldea dena da. Horregatik, langileak motibatzea, mantentzea, prestatzea eta informatzea da barne komunikazioaren helburua. Batzuetan, enpresek bi bezero-mota dituztela ahazten da: kanpokoak (merkatua) eta barnekoak (langileak). Langilea barne-bezerotzat hartu behar da, eta, beraz, bere beharrei erantzun behar zaie, bere eskaerak entzun, bere helburuak bete… barne komunikazioa lantzen duten enpresak eraginkorragoak direla ikusi da.

Langileek erakundearekiko atxikimendua sustatzea, beren zereginak betetzeko informazio garrantzitsua ematea, erakundearen arrakasta bakoitzak duen lanaren erantzunkizunaren emaitza bezala lerrokatzea eta lotzea, eta erantzukizun korporatiboa eta barne-kohesioa indartzea dira, besteak beste, bilatzen dituen helburuak… Azken finean, korporaziokide izatearen zentzua eta barne-kohesioa indartzea lortzen du. 

Aldaketak ezartzea, helburu korporatiboak azaltzea, balio eta kultura korporatibo batzuk finkatzea, barne-ezagutza kudeatzea, talentua atxikitzea… dira Barne Komunikazioaren beste abantaila batzuk.

Komenigarria da noranzko bakarrean ez erortzea langileak informazioa jasotzen dutenean. Feedback-ik gabe ez dago komunikaziorik. Horregatik, bi noranzkoko komunikazio-egitura izan behar da

Krisi- edo ziurgabetasun-egoeretan, barne komunikazioak plantillaren barruan sortzen diren zurrumurruak zapaltzen laguntzen du, barne komunikazioa beti existitzen baita (informala da eta ez da kontrolatzen). Hori dela eta, ezinbestekoa da erakundearen barruan gertatzen denari buruz aurreratzea eta informazioa ematea, kanal eta euskarri propioak erabiliz, eta sail, agintari, zuzendaritza, langile eta abarren arteko komunikazio-lerroak finkatzea, hizkuntza argi eta komuna erabiliz.

Horretarako, komeni da langileek edukiak diseinatzen eta prestatzen parte hartzea abian jartzen diren kanal eta euskarrietan. Erakundearen komunikazioan edukiak eta mezuak guztien parte-hartzearekin burutu direla somatu behar da.

Baina barne-bezeroak dira, halaber, hornitzaileak, laguntzaileak, babesleak, aliatu estrategikoak eta abar; eta haientzat ere barne-komunikazioko sistemak diseinatu behar dira, gure jarduera eta lorpenak balioesteko; izan ere, horietako asko gure preskriptoreak dira, funts ekonomikoen erabilera erabakitzen dute, etab.

 Barne Komunikazioa beti 
 gauzatzen da kontrola-ezina 
 den sare baten bidez 

 Gure barneko bezeroa zaintzen 
 ez bada, nekez eskainiko dizkiogu
 erantzun egokiak kanpoko
 bezeroari 

RECOMENDACIONES:

Hauek dira barne komunikazioa zabaltzeko euskarri eta kanal batzuk:

  • Intranet.​​
  • On-line aldizkaria edo news..
  • Ausazko bilerak..
  • Ongietorri-eskuliburua/korporatiboa.
  • Inprimatutako barne-aldizkaria.
  • Jardunaldi irekiak.
  • Urteko Konbentzioa.
  • Iragarki-taula..
  • Informazio telefonoa.
  • Zuzendaritzarekin bilerak.
  • Iradokizunen postontzia.

Hausnartu

Azter ezazu ea zure plantilla sakabanatuta dagoen, txandaka lan egiten duzun, aldi baterakoa den, zuzeneko harremanik badagoen... harekin komunikazio ona izateko zer oztopo dauden jakiteko.

Fokalizatu

Diseinatu zure langileen partaidetzarekin kanal egokiak. Enpresarentzat eta plantillarentzat interesgarriak diren atalak, informazioak, baliabideak. Barne-komunikazioko plan txiki bat prestatu du.

Exekutatu eta Neurtu

Barne-komunikazioak bi noranzkokoa eta jarraitua izan behar du. Neurtu zein kanalek funtzionatzen duten ondoen, parte-hartze maila eta jarri arreta informazioari, eskatzen diren eskaerei.